pro-fitconsult.com
Новите реалности в дигиталния свят
2017 година е изключително значима за дигитализацията в световен мащаб. С новия доклад „Глобална картина на цифровизацията през 2017 (Digital In 2017 Global Overview)“ от We Are Social и Ho