pro-fitconsult.com
Девет стъпки на ефективното годишно приключване: втора част
Настъпването на новата календарна година даде старт на два ключови процеса, свързани с финансовото отчитане в предприятията – годишно счетоводно приключване на и