powerram.com.vn
PME800 cảo thủy lực 8 tấn tự định tâm, độ mở 460mm, tầm với 280mm
PME800 cảo thủy lực 8 tấn tự định tâm, độ mở 460mm, tầm với 280mm. Tích hợp sẵn bơm thủy lực, tay đòn xoay 360 độ. Made in Taiwan.