porcupinebook.com
ในเงาคือเราผู้ซ่อนเร้น - Porcupine Books
ผลงานเล่มใหม่ล่าสุดของอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์ “ในเงาคือเราผู้ซ่อนเร้น” เธอกลับมาด้วยผลงานรวมเรื่องสั้นที่มีคอนเซ็ปต์ชัดเจน นั่นคือการตามหาตัวตนของมนุษย์ผ่านการสืบเสาะเข้าไปในจิตวิญญาณ มิติเวลา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มนุษย์กึ่งหุ่นยนต์ AI ตุ๊กตายางไร้ชีวิต