porcupinebook.com
ผู้คนบนโลกนี้ต่างหวาดกลัวกันและกัน
ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์ เป็นนักเขียนที่มีลีลาเฉพาะตัว ร่วมสมัย การวางโครงเรื่องไม่ซับซ้อน ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเรื่องราวที่เขาต้องการจะสื่อได้ตรงจุด ภาษาที่เรียบง่ายแต่กินใจ