porcupinebook.com
ทำลายเธอกล่าว - Porcupine Books
บรรณาธิการผู้คัดสรรค์นักเขียนและดูแลเนื้อหาหนังสือคือ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา