porcupinebook.com
Our Team - Porcupine Book
Our Team นิวัต พุทธประสาท Author and Editor in Chief เริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่ปี 2533-34 เรื่องสั้นเรื่องแรกของเขาได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือสยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ ในปี 2535 เป็นผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรมในปี 2543 Read More Follow Us: Twitter Facebook Instagram Our Work ‘สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม’ เป็นสำนักพิมพ์ขนาดเล็กที่มุ่งตีพิมพ์งานวรรณกรรมไทยเป็นหลัก มีผลงานต่อเนื่องและสามารถยืนระยะได้ยาวนานที่สุดแห่งหนึ่ง ณ ตอนนี้ มี ‘นิวัต พุทธประสาท’ เป็นหัวเรือใหญ่ ตีพิมพ์ทั้งงานของนักเขียนรุ่นเก่า-รุ่นใหม่ อาทิ ทินกร หุตางกูร, สิเหร่, วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา, โตมร ศุขปรีชา, จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ฯลฯ ปรียา พุทธประสาท Manager ผู้ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของสำนักพิมพ์ Instagram Facebook สิริกัญญา กาญจนประกร …