platson.se
Första 3D utskriften -
Skapelsen ska bli en adapter till en handmaskin.