phuhieuhocsinh.com
Lựa chọn sao cho kích thước phù hiệu phù hợp nhất với bộ đồng phục
Kích thước phù hiệu có ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề thẩm mĩ, chi phí. Nếu bạn chọn sai có thể sẽ mất công làm lại rất tốn công.