phongthuylucyen.com
Vòng tay Đá Núi Lửa Obsidian 12ly - Phong thủy Lục Yên
Vòng tay Đá Núi Lửa Obsidian Rainbow là viên đá phong thủy đặc biệt được sinh ra từ quá trình vận động của núi lửa. Viên đá này hợp với người mệnh Thủy, mệnh Mộc.