phongthuylucyen.com
Vòng tay đá Núi lửa Mix Bạc - Phong thủy Lục Yên
Vòng tay Đá núi lửa mix bạc (Obsidian) có màu đen tuyền được khắc câu chú omahi là viên đá thể hiện sự thịnh vượng và quyền lực đặc biệt là phái mạnh.