phongthuylucyen.com
Phật Bản Mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn Opsidian - Phong thủy Lục Yên
Phật Bản Mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn đá Opsidian là vị phật bảo hộ dành riêng cho người tuổi Tý. Theo sách kinh chép lại, khi được nghe Đức Phật Như Lai...