phongthuylucyen.com
PBM Đại Thế Chí Bồ Tát Opsidian - Phong thủy Lục Yên
Phật bản mệnh Đại thế chí bồ tát được làm từ đá tự nhiên 100%, không chỉ là món đồ trang sức tâm linh mà còn mang đến công dụng phong thủy tốt lành.