phongthuylucyen.com
Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn Opsidian | Phong thuỷ Lục Yên
Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn (hay còn gọi là Đức Phật Ngàn Mắt, Ngàn Tay) là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là vị Phật hỗ trợ và bảo hộ người tuổi Tý được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống