phongthuylucyen.com
Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát Opsidian ĐEN | Phong thuỷ Lục Yên
Tuổi Ngọ Sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Phật Hộ Mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát – vị phật mang lại ánh sáng của trí tuệ. Ngài sẽ giúp bạn luôn thuận buồm xuôi gió, thành công trong sự nghiệp