phongsachgmp.vn
Dowload tài liệu thực hành tốt trong sản xuất thuốc (GMP)
Dowload tài liệu thực hành tốt trong sản xuất thuốc (GMP) của BYT ban hành ngày 01/6/2006 dưới hình thức song ngữ Việt- Anh.