phongkhamhoangnam.com
Bệnh Đau Bụng Kinh - Đông y chữa đau bụng kinh (Thống Kinh)
Đông y cho rằng thống kinh là bệnh đau bụng khi hành kinh. Các y gia trong lịch sử đề cập nhiều đến bệnh nguyên bệnh cơ của chứng thống kinh, thường gặp nhất là (Kim quỹ yếu lược). Tạp bệnh mạch chứng đồng trị ở phụ nữ) có gh