phiendichvientiengthai.com
Phiên dịch tiếng Thái tại Thái Lan – Những điều bạn phải biết về nghề phiên dịch
Khó khăn trong vấn đề thông hiểu tiếng Thái là tình trạng chung của đa số cư dân Việt khi đến Thái Lan. Đặc biệt với các cuộc giao tiếp quan trọng bạn cần đến Thái Lan để thực hiện công việc của mình, nhưng lại không thông thạo