phapphucnguyendung.com
Túi Đãi Cho Quý Tăng - Thiết kế theo Đề Án Pháp Phục của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam - Pháp Phục NGUYÊN DUNG | Trang nghiêm & Thanh nhã
Túi đãi màu Vàng dành cho các chư quý Tăng, quý Thầy đeo trên vai để đựng ca sa, kinh sách và các vật dụng hàng ngày. Đặc biệt: Màu sắc và Thiết kế chuẩn, t