phapphucnguyendung.com
Túi Đãi Cho Quý Ni - Thiết kế theo Đề Án Pháp Phục của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam - Pháp Phục NGUYÊN DUNG | Trang nghiêm & Thanh nhã
Túi đãi màu nâu dành cho các chư Ni, Sư Cô đeo trên vai để đựng ca sa, kinh sách và các vật dụng hàng ngày. Đặc biệt: Màu sắc và Thiết kế chuẩn, theo màu và