phantailaptop.vn
Thông báo chuyển cửa hàng kinh doanh
Thưa quý vị khách hàng! Vì lý do công việc, từ ngày 14/11/2018, Phan Tài Laptop chính thức chuyển địa chỉ từ số 59 Bạch Liêu - TP Vinh về địa chỉ mới là số