phantailaptop.vn
Ram Laptop DDR3 4Gb PC3
Ram Laptop DDR3 4GB PC3 dùng để nâng cấp các dòng máy core I3 I5 I7