phantailaptop.vn
Sửa lỗi Laptop Asus không nhận chuột cảm ứng sau khi cài win
Đối với một số dòng laptop asus, bạn đang dùng chuột cảm ứng (TouchPad) bình thường. Nhưng đến một ngày, sau khi bạn cài win hoặc nhờ người cài lại win. To