petragregersen.com
MIN DVD-SAMLING | Petra Gregersen
För DVD-samling är väl ett aktuellt ämne 2019 va? “Wow vilken DVD-samling?!” är ett uttryck man kanske hade hört år 2006 eller om man var Iris (Kate Winslet) i The…