papierowydizajn.pl
Trendy w branży poligraficznej z perspektywy Drukarni Misiuro
W tym roku upłynie 30 lat od czasu powstania Drukarni Misiuro w Gdańsku. Z tej okazji, zapraszamy do lektury wywiadu z Katarzyną Misiuro i Justyną Adrych, które zgodziły się opowiedzieć nam o zmieniających się trendach w branży, wymaganiach klientów, znaczeniu papieru i wielu innych aspe