papierowydizajn.pl
IDENTYFIKACJA GRAFICZNA I LOGO. PROJEKT: MOTYF STUDIO, DRUK: DRUKARNIA KOLORY, PAPIER MUNKEN LYNX SMOOTH ORAZ COLOR STYLE SMOOTH DARK GREY.
IDENTYFIKACJA GRAFICZNA I LOGO. PROJEKT: MOTYF STUDIO, DRUK: DRUKARNIA KOLORY, PAPIER MUNKEN LYNX SMOOTH ORAZ COLOR STYLE SMOOTH DARK GREY.