papierowydizajn.pl
Papierowe budynki w mieście świateł
Domy z betonu i szklane domy – znamy je z tekstów piosenek, codziennego życia i biegu przez miasto. A gdyby tak na otaczającą nas architekturę spojrzeć z innej perspektywy? Tę perspektywę pokazują nam twórcy architektury papierowej – nurtu artystycznego, który polega na tworzeniu prze