papierowydizajn.pl
Iluzje optyczne w ilustracjach
Świat jest pełen wielu utalentowanych artystów, którzy tworzą znakomite iluzje optyczne w swoich ilustracjach. Niesamowite efekty wizualne zdumiewają odbiorców na całym świecie. Oto kilka wybranych dzieł wyjątkowych artystów. Korzenie współczesnej iluzji optycznej znanej jako Op Art w