papierowydizajn.pl
Zobacz najlepsze prace absolwentów ASP - Coming Out 2017
Prace najzdolniejszych studentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych można oglądać w Budynku Reduty Banku Polskiego od ostatniego piątku. Wystawa ma nazwę Coming Out 2017 i jest jednym z najciekawszych wydarzeń promujących sztukę młodych artystów. Podczas wystawy prezentowanych jest 37