ototainhanh.com
Xe tải Kia gắn cẩu 2.3 tấn
Xe tải gắn cẩu 2.3 tấn Kia (Xe cẩu tự hành hoặc xe cẩu thùng).