ortos.bg
Технологичното бъдеще на ортопедичните стелки
Технологията за 3D принтиране на ортопедични стелки съчетава предимствата на индивидуалните и готовите продукти.