ortos.bg
Само тесните обувки и високите токчета ли са виновни за бунионите?
Тесните обувки не са основната причина за появата на буниони. Реално тесните обувки събуждат симптомите, но рядко те са основната причина за промените в ставата на