onlinepsykologene.no
Selvmord på Instagram: Hvem tar livet sitt?
NRK doku-serien Innafor belyser problemstillingen om at ungdom samles på Instagram og diskuterer og fremhever selvskading og selvmordsatferd. Hvert år tar rundt 500-600 mennesker livet sitt i Norge, hvor 2/3 er menn (FHI). Omlag ti ganger så mange forsøker å ta livet sitt uten å gjennomføre