onlinepsykologene.no
Hva er Traumer og Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD)?
Artikkelen vil undersøke hva forskjellen er på potensielt traumatiserende opplevelser, traumer og PTDS? Hva kjennetegner traumereaksjoner, og ulike former for traumeterapi og behandling av PTSD?Bilde: pixabay.com Hva er traumer? Som i de fleste forskningsfelt finnes det ulike hypoteser, teorier o