onlinehealthstore.co.nz
Zizyphus Formula 240 Tablets - Online Health Store New Zealand
Description: Zizyphus Formula (Suan Zao Ren Tang) Ingredients Ziziphi Spinosa Semen (Sour Date Seed, Jujube Seed / Suan Zao Ren) 39.3% Poriae Sclerotium Pararadicis (Poria Spirit / Fu Shen) 17.6% Schisandrae Fructus (Northern Schisandra Fruit / Wu Wei Zi) 17.6% Anemarrhenae Rhizoma (Anemarrhena Rhizome / Zhi Mu) 11.8% Chuanxiong Rhizoma (Ligusticum Wallichii Rhizome / Chuan [...]