ongoi.org
Vui Đời Tu- LM. An Bình - Diễn đàn Ơn Gọi
VUI ĐỜI TU Lm. An Bình 1️⃣️️Cứ ngỡ người tu không biết yêu, sống không tình cảm sống cô liêu, tháng ngày chỉ biết câu kinh kệ, chôn đời trong nếp sống quạnh hiu. Vỡ lẽ người tu cũng biết yêu, mà không yêu một lại yêu nhiều, sang hèn, đẹp xấu đều yêu hết, …