ongoi.org
Từ cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh trở thành tu sĩ Đaminh - Diễn đàn Ơn Gọi
Trong đại hội gia đình thế giới đang diễn ra tại Dublin, cha Philip Mulryne, dòng Đaminh đã chia sẻ về con đường đến với nghiệp cầu thủ và rồi sau đó là ơn gọi Đaminh của mình. “Không có gì mâu thuẫn giữa đức tin và thể thao. Thiên Chúa làm cho mọi thứ …