onegszabat.org
Light of the negative / Images from the Ringelblum Archive and the Jerzy LewczyƄski Archive: Reinterpreted
Wystawa czasowa w ƻydowskim Instytucie Historycznym od 26 kwietnia do 25 sierpnia 2019 r.