oliviersustronck.be
Wanneer heeft een onderneming een DPO nodig?
Krachtens artikel 37, lid 1, van de GDPR is de aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) in drie specifieke gevallen verplicht: a) wanneer de verwerking door een overheidsinstantie of overheidsorgaan wordt verricht; b) wanneer de kerntaken van de verwerkingsverantwoordelijke of