oliviersustronck.be
De Privacycommissie wordt de Gegevensbeschermingsautoriteit
Met het oog op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) op 25 mei 2018 dient de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie) een grondige hervorming te ondergaan om naleving van de GDPR zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Hiert