oliviersustronck.be
Rijksregisternummer en privacy
Het rijksregisternummer, dat terug te vinden is op de achterkant van de identiteitskaart, wordt steeds vaker aanzien als een handig persoonsgegeven om iemand te identificeren. Steeds meer sportverenigingen houden aan de hand van dit unieke nummer hun ledenbestand bij. Ook ondernemingen schrikken er