ny1.no
Statsministeren overkjører folkeviljen - Nekter å rette seg etter folkeavstemning - NY1.NO
Erna Solberg forsikrer at folkeavstemningen om sammenslåing av Finnmark og Troms ikke vil ha noen reell effekt. Fylkestinget i Finnmark har vedtatt at det skal foretas avstemning om eventuell sammenslåing med Troms. Statsminister Erna kaller det «rart» å holde valg over en beslutning landets nasjonalforsamling allerede har gjort. Valget foregår fra 7.–14. mai, på vanlig måte og med elektronisk stemmegivning. Hver enkelt husstand i Finnmark vil få informasjon i posten før folkeavstemningen. I en nylig utført meningsmåling, kommer det frem at 66,5 prosent av befolkningen i Finnmark er imot sammenslåing…