nudoanhnhan.net
Bảo mật smartphone, đừng xem nhẹ! - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine
Rất có thể những thông tin cá nhân quan trọng như tài khoản ngân hàng và các mối quan hệ… sẽ bị đánh cắp từ việc xem nhẹ vấn đề bảo mật điện thoại. Và từ đó, những rắc rối không đâu sẽ tìm đến bạn… Smartphone là món đồ “nắm” trong tay đủ mọi …