nudoanhnhan.net
5 thách thức lớn nhà tuyển dụng 4.0 đang phải đương đầu - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine
Trong môi trường toàn cầu ngày nay, các công ty phải đối mặt với một loạt các thách thức như thay đổi trong lĩnh vực công nghệ, sự đa dạng văn hóa,… Những thách thức môi trường này đòi hỏi doanh nghiệp phải thích nghi, bắt đầu từ việc có một hệ thống tuyển dụng …