npsc.vn
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 150 lít LKLAB - Sấy mẫu - Sấy dụng cụ Y tế
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 150 lít LKLAB - Xuất xứ Hàn Quốc, là thiết bị sử dụng cho sấy khô mẫu, sấy dụng cụ thủy tinh thí nghiệm, sấy tiệt trùng dụng cụ y tế, thí nghiệm kiểm tra đặc tính nhiệt các vật liệu xây dựng, sơn, hay linh kiện điện tử, kiểm tra độ ẩm mẫu nông sản thực phẩm.