npsc.vn
Tủ ấm CO2 có tiệt trùng khử nhiễm - tránh lây nhiễm chéo | NPSC.VN
Tủ ấm CO2 có tiệt trùng khử nhiễm, HSX: WorlScience Hàn Quốc, sử dụng nuôi cấy vi sinh vật yêu cầu môi trường ít oxi ,dễ dàng tiệt trùng giữa các lần nuôi cấy, tránh lây nhiễm chéo. Đầu dò CO2 hồng ngoại kép, điều chỉnh chính xác nồng độ CO2, nhiệt độ