npsc.vn
Máy sắc ký lỏng HPLC YL9100 Plus - Chính hãng | NPSC.VN
Máy sắc ký lỏng HPLC YL9100 Plus - HSX: YL Instruments, Hàn Quốc, là sắc ký lỏng hiệu năng cao có giá thành thấp nhưng hoạt động bền bỉ và hiệu quả cho nhiều phòng thí nghiệm như kiểm nghiệm Dược phẩm, môi trường, thực phẩm, đào tạo và giảng dạy. Nhiều cải tiến trên hệ thống giúp độ nhạy cao