npsc.vn
Nồi hấp tiệt trùng Sturdy SA-600A (350 lít) - Hấp dụng cụ y tế | NPSC.VN
Nồi hấp tiệt trùng Sturdy SA-600A dòng sản phẩm Pointer-Auto, phù hợp cho nhiều ứng dụng trong y tế, hệ thống tạo hơi bằng thép không rỉ.