npsc.vn
Nồi hấp tiệt trùng Equs Class-B Venus 24 lít - Hấp dụng cụ y tế | NPSC.VN
Nồi hấp tiệt trùng Equs Class-B Venus 24 lít, HSX TEX YEAR Đài Loan. Thời gian tiệt trùng nhanh 15 phút và chỉ 27 phút với các dụng cụ rỗng xốp hay gói bọc