npsc.vn
Nồi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế 360 lít sấy chân không VSC-360L
Nồi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế 360 lít sấy chân không VSC-360L, HSX: PERSON MEDICAL, Hàn Quốc, tiêu chuẩn ISO13485 và GMP, thử nghiệm Bowie-Dick